Esther Rozendaal

Esther onderzoekt de digitale veerkracht van jongeren. Zij streeft ernaar inzichten te verkrijgen die jongeren kunnen helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden, en zich tegelijkertijd te wapenen tegen de risico's ervan.

Esther Rozendaal is universitair hoofddocent Communicatie en Gedragsverandering aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit. Haar onderzoek richt zich met name op de vraag hoe kinderen in staat gesteld kunnen worden om op een verantwoorde, autonome en bewuste manier met reclame en media om te gaan. Naast haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richt Esther zich op het overbruggen van de kloof tussen de academie en de samenleving. Met academische partner Moniek Buijzen initieerde zij Bitescience.com.