Participatief onderzoek: Hoe ziet de online wereld van jongeren eruit?

Jongeren worden niet gezien als bronnen voor data maar juist als echte co-onderzoekers. Voor haar onderzoek naar mediawijsheid bij jongeren doet Ying Chuck van het Movez Lab daarom participatief onderzoek (Youth Participatory Action Research) met leerlingen van de basisschool en onderbouw van de middelbare school (10-14 jaar). “Door jongeren te betrekken in het onderzoeksproces kunnen wij samen leren over online uitdagingen die aansluiten bij de echte ervaringen van jongeren. Daarbij kunnen wij hun online gedrag beter begrijpen en interventies ontwikkelen voor problemen die er voor de jongeren echt toe doen” aldus Ying.

Interactief en creatief

Aan de hand van drie fases (exploreren, begrijpen/verdiepen en oplossen) krijgen de jongeren meer inzicht in hun online wereld en leren wij als onderzoekers wat hen bezighoudt. Daarbij luisteren we goed naar hun ervaring en visie, stellen we open en verdiepende vragen en volgen we hun interesses. Het participatieve onderzoeksproject bestaat uit interactieve en creatieve opdrachten om het denkproces van de leerlingen te ondersteunen. Zo kunnen zij hun online ervaringen met elkaar delen maar ook kritisch reflecteren op hun eigen online wereld. Zo worden de leerlingen empowered om zich mediawijs te gedragen. Zo zeggen de leerlingen dat ze geleerd hebben "wat er kan gebeuren online en dat er heel veel nadelen en voordelen zijn online", daarnaast vonden zij het ook leuk om te doen, "ik vond het leuk om manieren te bedenken om nadelen tegen te gaan/voorkomen en het was gezellig om het met elkaar te doen".

Het onderzoeksproject is opgedeeld in verschillende sessies waarin de leerlingen……

  1. Mindmaps maken om hun online wereld in kaart te brengen
  2. Brainstormen over voor- en nadelen van wat zij online doen
  3. Strategieën bedenken voor het tegengaan en voorkomen van de geïdentificeerde nadelen
  4. In groepjes de strategieën stap voor stap uitwerken op een poster
  5. Hun posters met trots presenteren aan de klas

Hieronder kunt je meer lezen over de inhoud van de sessies die we doorlopen met de leerlingen tijdens het participatieve onderzoeksproject van Ying. Benieuwd hoe dat er in de praktijk uit ziet? Bekijk ook de video van de sessies op de middelbare school in Breda!

 

Overzicht sessies participatief onderzoek naar mediawijsheid bij jongeren