Jongeren als medeonderzoekers: Hoe ziet de online wereld van jongeren eruit?

Jongeren zijn geen onderzoeksobjecten maar juist echte medeonderzoekers. Onderzoeker Ying Chuck van het Movez Lab gaat daarom naar de basis- en middelbare school om met jullie leeftijdsgenoten meer te leren over hun online wereld en hoe zij op een leuke en veilige manier met met media om kunnen gaan. “Door jongeren mee te nemen in het onderzoek kunnen wij samen leren over hun ervaringen met online media. Zo kunnen wij als onderzoekers beter begrijpen wat zij online doen en oplossingen bedenken voor problemen die voor hun belangrijk zijn” zegt Ying. Jullie mening is belangrijk en daarom luisteren we goed naar wat jongeren ons vertellen.

Creatief aan de slag

De leerlingen gaan tijdens de lessen aan de slag met creatieve opdrachten en halen hiervoor alles uit de kast. Zo gaan ze aan de slag met....

  1. Mindmaps maken over hun online wereld
  2. Brainstormen over voor- en nadelen van wat zij online doen
  3. Acties bedenken voor het tegengaan en voorkomen van de nadelen die ze bedacht hebben
  4. In groepjes de acties stap voor stap uitwerken op een poster
  5. Hun posters met trots presenteren aan de klas

De leerlingen vonden de lessen leerzaam, "ik heb geleerd wat er kan gebeuren online en dat er heel veel nadelen en voordelen zijn online". Daarnaast vonden zij het ook leuk om te doen, "ik vond het leuk om manieren te bedenken om nadelen tegen te gaan/voorkomen en het was gezellig om het met elkaar te doen".

Bekijk ook de video van de lessen op de middelbare school in Breda!