Let’s Movez Together: Een tool voor betekenisvolle participatie en betrokkenheid van kinderen

Bij het ontwikkelen van interventies en beleid voor kinderen worden vaak beslissingen genomen zonder de perspectieven van de kinderen zelf in overweging te nemen. Om effectieve en aantrekkelijke interventies te ontwikkelen, is het belangrijk de stem van de kinderen te laten klinken door ze actief te laten deelnemen, discussiëren en beslissen in het ontwikkelingsproces. Daarom zijn we begonnen aan ons "Let’s Movez Together" Healthy Start Sprint-project. We werken aan de ontwikkeling van een tool die betekenisvolle participatie en betrokkenheid van kinderen ondersteunt bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van interventies en beleid met betrekking tot de (digitale) weerbaarheid van kinderen. 

Leerzaam en leuk voor kinderen, handig voor professionals 

Om te zorgen dat de tool betekenisvol en aantrekkelijk is voor kinderen, streven we ernaar om een tool te ontwikkelen die hen in staat stelt om op een leuke manier hun talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Bij het gebruik van de tool willen we dat ze een gevoel van veiligheid, controle en empowerment ervaren. Tegelijkertijd zal de tool betekenisvolle kinderparticipatie gemakkelijker en toegankelijker maken voor andere onderzoekers en professionals.  

Let’s Movez Together! 

Het komende jaar nemen we jullie mee in het ontwikkelingsproces van deze tool en gaan we prototypes ontwerpen met kinderen, onderzoekers en professionals. Om dit op een zo goed mogelijk manier te doen hebben we de handen ineengeslagen met Healthy Start-partner Bianca Boender (You!nG), met haar grote passie voor en uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van creatieve tools voor betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren. We werken ook samen met Frank van Lenthe en Famke Mölenberg van Erasmus MC, met kennis van preventie en interventie op het gebied jeugdgezondheid en burgerwetenschap. Vanuit ons eigen Movez Lab zullen Esther Rozendaal, Chiara de Jong en Kim Doornhein het meest actief betrokken zijn bij dit project. 

Digitale weerbaarheid interventies 

In de loop van het jaar zullen we binnen het MediaMovez project de prototypes van de tool toepassen in de context van ons onderzoek naar digitale weerbaarheid met pre-adolescenten. Binnen dit onderzoek hebben we al meer inzicht gekregen in de kansen en uitdagingen van de online wereld van pre-adolescenten en de strategieën die zij (moeten) toepassen om zich in deze wereld te kunnen ontwikkelen. Met deze nieuwe tool bouwen we verder op ons participatieve onderzoek en stellen we kinderen niet alleen in staat om hun online wereld mede vorm te geven, maar ook om interventies te co-ontwerpen die gericht zijn op het vergroten van hun digitale weerbaarheid. Om te zorgen voor een brede en juiste implementatie van onze tool, zal Bianca Boender een training ontwikkelen voor professionals die interventies met pre-adolescenten willen co-ontwerpen. 

Benieuwd naar de rest van dit project? Stay tuned!