Ouderlijke toestemming voor onderzoek: Wat is de kijk van ouders hierop?

In het Movez Lab doen we vooral onderzoek naar en met jongeren. Omdat de meeste onderzoeken die we doen zich richten op jongeren onder de 16 jaar hebben we namelijk toestemming nodig van ouders. Het is voor ons belangrijk dat de toestemmingsprocedure aansluit bij de wensen van ouders. Wij hebben daarom onderzoek gedaan naar de mening van ouders over het geven van toestemming voor de deelname van hun kind aan onderzoek.

Verschillende manieren van toestemming geven

Het geven van toestemming kan op verschillende manieren, ouders kunnen hun kind actief aanmelden of kinderen doen automatisch mee tenzij ze worden afgemeld.  Wij zijn benieuwd naar de voorkeur van ouders en of het voor de ouders uitmaakt (bij het geven van toestemming) aan wat voor een soort onderzoek hun kind deelneemt.

Daarom hebben we ouders van basis- en middelbare scholieren verschillende scenario’s voorgelegd van verschillende soorten onderzoek waar hun kind aan kan deelnemen. Vervolgens konden ze aangeven wat voor een manier van toestemming ze willen geven, aanmelden dan wel afmelden bij verschillende soorten onderzoeken

Uit de wensen van ouders blijkt dat zij voor het merendeel van de soorten onderzoeken een voorkeur hebben voor aanmelden van hun kind. Echter zijn hier bij de ouders van middelbare scholieren ook uitzonderingen op. Zij hebben een voorkeur voor het afmelden van hun kind bij observatiestudies, co-creatie sessies en vragenlijsten. Deze kennis kan gebruikt worden om de toestemmingsprocedure beter aan te laten sluiten op de wensen van ouders.