Movez Lab maakt deel uit van het Zwaartekracht-programma over de Algoritmische Samenleving

Het consortium ‘De algoritmische samenleving (ALGOSOC)’ (geleid door de Universiteit van Amsterdam) ontvangt Zwaartekrachtsubsidie voor onderzoek naar het waarborgen van de publieke waarden en mensenrechten bij de ontwikkeling van (semi-)geautomatiseerde processen, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Moniek Buijzen en Esther Rozendaal van het Movez Lab zijn onderdeel van ALGOSOC.  Het project sluit perfect aan bij het Movez Lab en biedt de mogelijkheid voor multidisciplinaire samenwerkingen.

Sociale gevolgen van AI

Moniek is blij dat er door het consortium ook wordt gekeken naar de sociale kanten van AI. “AI heeft een duidelijke impact op onze maatschappij. Denk maar aan systemen die worden gebruikt door banken of zorgverzekeringen. Je ziet dat daarin vooroordelen of vertekeningen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De impact daarvan is enorm”.

Machines worden gevoed door mensen

AI-Systemen blijken vaak technologie en efficiëntie-gedreven en vergeten daarbij menselijk waarden als autonomie, waardigheid en privacy. “Ze komen in het geding en daar moet opnieuw over worden nagedacht. Juist daarvoor hebben we de sociale en geesteswetenschappen nodig. In de afgelopen drie jaar hebben we de urgentie van dit vraagstuk zien toenemen. Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen.” aldus Moniek.

Onderzoek van internationaal topniveau

Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. Onderzoekers kunnen gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek.”