Onze inzichten: hoe ziet de online wereld van jongeren eruit?

Jongeren groeien op met digitale media, dit kan gepaard gaan met verschillende voordelen, maar ook met risico's voor het welzijn, de privacy en de cybersecurity van jongeren. Om deze risico's te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden die media bieden, is het noodzakelijk om jongeren in staat te stellen zich mediawijs te gedragen online.

Hoewel onderwijs de mediakennis onder jongeren kan vergroten, betekent meer kennis niet dat jongeren zich ook naar deze kennis gaan gedragen. Het Movez Lab gaat de uitdaging aan om te onderzoeken hoe we jongeren kunnen empoweren om zich mediawijs te gedragen online. Hiervoor moeten bestaande theorieën worden uitgebreid en geïntegreerd met inzichten van jongeren.

Ying, onderzoeker bij het Movez Lab, gebruikt een Youth Participatory Action Research (YPAR) benadering in het MediaMovez project om inzichten van jongeren te verkrijgen (lees hier meer over onze YPAR-sessies). Op deze manier verkent het Movez Lab samen met jongeren hoe hun online wereld eruitziet, welk soort mediagebruik voor hen belangrijk is en hoe ze media op een veilige, verantwoorde en gezonde manier kunnen gebruiken.

We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan, u kunt de eerste inzichten hieronder lezen!

Inzichten MediaMovez project