Ying Chuck

Ying doet onderzoek naar digitale mediawijsheid bij jongeren. Hiervoor ontdekt zij samen met jongeren hun online wereld. Ying streeft ernaar om mediawijsheid onder jongeren te bevorderen.