Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

Samen met Esther Rozendaal en Chiara de Jong van het Erasmus Movez Lab heeft Netwerk Mediawijsheid onderzoek gedaan naar omstandersgedrag bij online haat en shaming. Netwerk Mediawijsheid zegt het volgende over deze samenwerking met Movez: "De onderzoeksmethodiek was vernieuwend en dankzij de heldere onderzoeksrapportage hebben we de inzichten in diverse communicatie vormen naar buiten kunnen brengen tijdens de Week van de Mediawijsheid. Dankzij de samenwerking met het Erasmus Movez Lab heeft de Week van de Mediawijsheid een stevige inhoud en campagne boodschap gekregen, waarbij we wetenschappelijke kennis beschikbaar konden maken voor een breder publiek. Daarnaast hebben we waardevolle kennis beschikbaar kunnen stellen voor ons netwerk van professionals. De druk was soms hoog, maar de inhoud bleef altijd centraal staan. We zijn zeer dankbaar voor de flexibele en toegankelijke houding en hebben de samenwerking als zeer prettige ervaren."