Erasmus Movez Lab

Samen met de partners binnen het Movez Network doen wij als Erasmus Movez Lab onderzoek naar de thema's jeugd, welzijn en digitale media. Zo leggen we de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en maatschappij.

Ons team

Moniek Buijzen

Moniek onderzoekt de potentie van de digitale media-omgeving voor het stimuleren van een gezonde en duurzame leefstijl. Ze heeft de ambitie om effectieve, verantwoorde (sociale) mediacampagnes voor jongeren te ontwikkelen, samen met alle betrokkenen.

Esther Rozendaal

Esther onderzoekt de digitale veerkracht van jongeren. Zij streeft ernaar inzichten te verkrijgen die jongeren kunnen helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden, en zich tegelijkertijd te wapenen tegen de risico's ervan.

Crystal Smit

Crystal doet onderzoek naar het motiveren van gezond gedrag bij jongeren waarbij ze rekening houdt met invloeden van hun sociale omgeving. Ze gelooft dat jongeren daarbij de autonomie moeten krijgen om zelf te bepalen hoe ze gezond willen leven.

Thabo van Woudenberg

Thabo onderzoekt de invloed van het sociale netwerk op het gezondheidsgedrag van jongeren. Dit doet hij door te begrijpen hoe jongeren elkaar beïnvloeden, maar ook door invloedrijke jongeren binnen de groep aan te sporen om gezond gedrag te promoten.

David Blok

David doet onderzoek naar het stimuleren van een gezonde levensstijl. Hij streeft ernaar om samen met belanghebbenden effectieve levensstijl interventies te ontwikkelen door middel van innovatieve technieken zoals Artificial Intelligence (AI) en modelleren.

Chiara de Jong

Chiara onderzoekt digitale mediawijsheid bij jongeren en de rol van alle betrokkenen hierbij. Ze hoopt jongeren hiermee meer verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen te geven om veilig en verantwoord om te gaan met digitale mediawijsheid.

Bojan Simoski

Bojan doet onderzoek naar de effectieve toepassing van Artificial Intelligence (AI) in digitale gezondheidsinterventies. Hij gebruikt machine learning en AI om gebruikers vriendelijke interventies te ontwikkelen, die een gezonde levensstijl onder jongeren bevorderen.

Jonas Schlicht

Jonas onderzoekt hoe de levensstijl van jongeren beïnvloed wordt door social media gebruik. Hiermee wil hij effectievere social media campagnes ontwikkelen voor een gezonde en duurzame levensstijl.

Hannah Volman

Hannah doet onderzoek naar jongeren en digitale privacy. Door te leren van en met jongeren, onderzoekt ze hoe de kijk van jongeren op digitale privacy meegenomen kan worden in digitale gezondheidscampagnes.

Ying Chuck

Ying doet onderzoek naar digitale mediawijsheid bij jongeren. Hiervoor ontdekt zij samen met jongeren hun online wereld. Ying streeft ernaar om mediawijsheid onder jongeren te bevorderen.

Kim Doornhein

Kim houdt zich bezig met de communicatie binnen het Erasmus Movez Lab en werkt mee aan onderzoeksprojecten. Door te co-creëren met jongeren krijgt ze inzicht in hun belevingswereld en gebruikt dit voor communicatie richting deze doelgroep.