Talentzskool

Talentzskool streeft er naar om effectief bij te dragen aan talentontwikkeling, armoedebestrijding, het doorbreken van sociaal isolement en sociale uitsluiting bij kinderen en gezinnen. Door het vergroten van de kansen worden de capaciteiten van kinderen en gezinnen bevorderd en de basis gelegd voor een goede toekomst.