Chance to Influence

Change to Influence streeft er naar om jongeren in hun eigen kracht te versterken en hun talenten te ontwikkelen, zodat zij op langere termijn een positieve rol kunnen vervullen in de samenleving. Door samen met de jongeren aan de slag te gaan met persoonlijke doelen worden ze in hun kracht gezet en ontdekken ze op een positieve manier hun talenten.