Onze inzichten: hoe motiveer je invloedrijke jongeren om gewenst gedrag te promoten bij hun medeleerlingen?

Het inzetten van peer influencers (invloedrijke jongeren) is de afgelopen jaren heel populair. Zelfs de overheid zet in de bestrijding van Covid-19 influencers in. Maar in hoeverre heeft je (online) sociale omgeving daadwerkelijk invloed op je gedrag? En wellicht het allerbelangrijkste, hoe motiveer je peer influencers om gewenst gedrag te promoten? Crystal Smit, onderzoeker van het Movez Lab, onderzocht hoe je jongeren kan helpen gezondere keuzes te maken. Ze keek hierbij specifiek naar hoe je peer influencers kan motiveren om gewenst gedrag te promoten onder hun leeftijdsgenoten en naar hoeveel invloed zij daadwerkelijk uitoefenen. Crystral gebruikte voor haar onderzoek haar zelf ontworpen sociale netwerkinterventie Share H2O om te kijken hoe de invloed van peer influencers effectief kan worden ingezet om een soort gedrag, bijvoorbeeld meer water drinken in plaats van zoete drankjes, te bevorderen.

Intrinsieke motivatie

"Uit eerdere onderzoeken weten we dat mensen het meest gemotiveerd raken van intrinsieke motivatie. Om de intrinsieke motivatie bij deelnemers te ontwikkelen heb ik de zelfbeschikkingstheorie toegepast. Deze theorie legt uit dat peer influencers het gevoel moeten hebben van autonomie, competentie en verbondenheid." aldus Crystal. Deze drie factoren liet zij terugkomen door een uur lang in gesprek te gaan met de kinderen, de peer influencersTijdens dit groepsgesprek werden fun facts gedeeld en mochten de peer influencers zelf bedenken waarom water drinken belangrijk is en hoe ze dat gedrag kunnen stimuleren bij leeftijdsgenootjes. Dit bleek een succes, de peer influencers vonden het leuk en hebben Crystal veel inzichten gegeven.

Inzichten

Op de vraag waarom water drinken belangrijk hadden de peer influencers verrassende antwoorden zoals "water drinken is goed voor je concentratie op school" en "door kraanwater te drinken is er minder plastic afval, wat weer beter is voor de dieren en natuur". De jongeren hadden ook tips over hoe je elkaar kunt stimuleren om meer water te drinken "zet een kan water op tafel bij het avondeten" en "stel aan vrienden voor hun lege flesje te vullen".

De interventie resulteerde erin dat de peer influencers meer intrinsiek gemotiveerd waren om water te drinken en daadwerkelijk meer water dronken, en daarmee stimuleerden ze indirect ook hun peers om meer water te drinken. "Sommige hebben er zelfs een challenge van gemaakt!" vertelt Crystal enthousiast.

De sleutel tot succes

Het creëren van intrinsieke motivatie door peer influencers te betrekken bij het proces is wat sociale netwerkinterventieecht succesvol maakt en wat niet vergeten moet worden in het proces. ‘Om een campagne met influencers effectief te laten zijn is het van belang om vooraf met ze in gesprek te gaan en na te gaan waarom zij het zelf belangrijk vinden om zich aan de regels te houden of hoe zij denken dat je gewenst gedrag kan stimuleren. Uit mijn onderzoek blijkt dat het inspelen op de creativiteit en input van influencers hun intrinsieke motivatie verhoogt en kan bijdragen aan het succesvol beïnvloeden van gedrag in hun sociale omgeving. Ik hoop dat de intrinsieke motivatie en creativiteit van influencers in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen bij dit soort gedragsinterventies’ aldus Crystal.